Scientologie je způsobem jak se zbavit trápení, získat energii a vitalitu. Díky Scientologii můžete nastudovat informace, které vám pomohou pochopit sebe i ostatní lidi. Zjistěte jak funguje mysl a budete více vítězit v životě.

Scientologie - Co je Scientologie

Slovo Scientologie doslova znamená "studium pravdy". Pochází z latinského slova "scio", což znamená "vědění v plném smyslu slova" a řeckého slova "logos", což znamená "studium něčeho".
Scientologie rozebírá a definuje, kdo jste, jak funguje Vaše mysl. Filozofové se věky snažili definovat pojmy, ale řada jejich definic si protiřečila a působila zmateně. Scientologie definuje pravidla mezilidských vztahů, principy úpadku a růstu ve všech oblastech života a mnoho dalšího. Scientologie je studium a zvládání ducha ve vztahu k sobě samému, k jiným nebo čemukoli v jeho životě. Pomocí Scientologie lidí dostávají nástroje jak pochopit sami sebe a ostatní lidi a život.
Pomocí Scientologie dosahují lidé po celém světě dlouho hledaný cíl – skutečné duchovní svobody.

A Vy ho můžete dosáhnout také.
Scientologové často investují svůj čas a energii do programů na zlepšení společnosti. Také v České republice se angažují na poli protidrogové prevence – vytvořili osvětové webové stránky, rozdávají brožurky, organizují sportovní akce, které propagují život bez drog. Známá je také propagace lidských práv a videa propagující jednotlivá lidská práva Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Sbory scientologických dobrovolníků pomáhali při každé větší katastrofě od 9/11 v New Yorku přes hurikán Katrina, tsunami zasažené Indii, povodních v Pákistánu až po zemětřesení v Japonsku a na Haiti, abych jmenoval jen některé.
Všechny aktivity scientologických církví jsou v souladu s cílem osvobodit člověka z duchovního otroctví a vytvořit novou civilizaci bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat k dalším výšinám, jak tyto cíle vyložil pan Hubbard v úplných počátcích tohoto náboženství.

Dnešní Scientologie je nejrychleji rostoucí náboženství na planetě. V posledním desetiletí vyrostla z 1100 na 3700 scientologických církví, misí a skupin.

Scientologie, která byla vyvinuta L. Ronem Hubbardem, je náboženství, které nabízí přesně vytyčenou cestu. Tato cesta vede k úplnému a jistému porozumění skutečné duchovní podstaty jedince a jeho vztahu k sobě samému, rodině, skupinám, lidstvu, všem živým formám, hmotnému vesmíru, duchovnímu vesmíru a Nejvyšší bytosti.
Scientologie dále věří že člověk je podstatě dobrý a že jeho duchovní spása závisí na něm samém, jeho bližních a jeho dosažení bratrství s vesmírem.

Scientologie není dogmatické náboženství, ve kterém je jedinec vyzván, aby sám něčemu uveřil. Naopak, v Scientololgii jde o to, aby jedinec sám o sobě zjistil že principy scientologie jsou pravdivé jejích používáním a pozorováním výsledků.
Většina zemí Evropské unie nemá ve svém právním rámci zaveden systém registrace církví a náboženských skupin. Z těch zemí, ve kterých nějaká forma registračního řízení existuje (včetně států, které nejsou členy EU), byla scientologie uznána jako náboženství v následujících – Švédsko, Portugalsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Albánie, Holandsko.

Většina členských států Evropské unie používá jiné formy uznání. V mnoha z těchto zemí byla scientologie uznána jako náboženství skrze správní či soudní rozhodnutí včetně rozhodnutí nejvyšších soudů dané země. Mezi takové země patří například Itálie, Dánsko, Rakousko, Německo, Velká Británie či Norsko.

Existuje ale mnoho dalších zemí světa, v nichž byla scientologie uznána prostřednictvím soudního nebo správního rozhodnutí nebo zaregistrována. Například: USA, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Jihoafrická republika, Nepál, Tanzanie, Keňa, Zimbabwe, Tchaj-wan, Kazachstán, Kyrgyzstán, Venezuela, Ekvádor, Kostarika, Brazílie, Indie, Filipíny či Srí Lanka.

Několik z těchto uznání naleznete pod jednotlivými položkami levého menu. Zařadili jsme tam i uznání Evropského soudu pro lidská práva, jehož rozhodnutí je velice důležitým precedentem pro všechny evropské soudy a státní instituce
Hlavním cílem Scientologie je opravdové duchovní osvícení a svoboda.

Studiem poznatků a principů, které byly scientologií objeveny a prokázány, může člověk zlepšit svůj život a také život ostatních.
Scientologie se snaží o prosazení rozumu a rozumných věcí ve všech oblastech života.
Scientologie se nesnaží o převrat. Snaží se o zlepšení toho, co máme.
Scientologie má několik společenských aktivit – v oblasti vzdělávání, v oblasti ochrany lidských práv, v oblasti protidrogové prevence a v oblasti socializace lidí ve výkonu trestu.

Scientologie je velice zajímavá, a proto ji studuje také řada lidí z jiných náboženství i ateisté. Je to proto, že Scientologie je velice tolerantní. Není založena na víře, ale podobně jako náboženství Asie na snaze o porozumění a chápání. Dnes je ve více než 160 zemích, v řadě zemí je vládou uznaná a námitky jsou jen ve dvou státech Evropy. Kritika a označení za sektu přichází často od příslušníků jiných církví vydávajících se za odborníky.
Scientologie vám pomůže porozumět lidské mysli a chápat více jak funguje komunikace, mysl, jak zvýšit své schopnosti daleko za rámec toho co si dokážete představit. Scientologie umožnuje zbavit se nechtěných pocitů, chmur a neodbytných myšlenek, které vás mohou nepříjemně pronásledovat. Scientologie nabízí cestu k vitálnějšímu životu, otevření se komunikaci a ostatním lidem.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one