Scientologie je způsobem jak se zbavit trápení, získat energii a vitalitu. Díky Scientologii můžete nastudovat informace, které vám pomohou pochopit sebe i ostatní lidi. Zjistěte jak funguje mysl a budete více vítězit v životě.

Protidrogové kampaně Scientologické církve

Kampaň za život bez drog

Zneužívání drog je u kořene nevýslovného morálního úpadku, nemoci, zločinu a neštěstí, navíc k osobním a společenským nákladům. Mezi prvními věcmi, které se nový scientolog učí je, jak drogy blokují cestu k duchovnímu pokroku. Když k tomu přidáme účinky drog, které jsou jasně patrné v médiích a v ulicích měst po celém světě… Scientologové se silně zajímají o zvyšování povědomí o nebezpečí drog a odstranění zneužívání drog.
Scientologická církev podporuje kampaň pravdu o drogách, jednu z největších nevládních protidrogových výchovných a preventivních kampaní na světě.

Bylo přesvědčivě prokázáno, že pokud se mladí lidé dostanou včas pravdivé a faktické informace o drogách, o tom, co drogy jsou a co dělají, klesne přiměřeně jejich používání.
Scientologové z Kapského města se připojili k mezinárodnímu hnutí sloužit společenství na Mandelův den a oslovili mládež ve svém městě s pravdou o drogách.

Dobrovolníci ze Scientologické církve v Kapském Městě uctili Nelsona Mandelu na Mandelův den 18. července rozdáváním výtisků brožury Pravda o drogách po celém městě.

Scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách po celý rok na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání.
Scientologové z Kapského města v Jihoafrické republice se připojili k mezinárodnímu hnutí sloužit společenství na Mandelův den a oslovili mládež ve svém městě s pravdou o drogách.

Dobrovolníci ze Scientologické církve v Kapském Městě uctili prvního černošského presidenta - Nelsona Mandelu na Mandelův den 18. července rozdáváním výtisků brožury Pravda o drogách po celém městě.
ZLÍN - také ve zlínských ulicích se dnes představil protidrogový projekt ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU.

Protidrogovou preventivní akci v ulicích Zlína uskutečnil projekt ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, který sponzoruje Scientologická církev. Protidrogový projekt se zaměřuje na informování široké veřejnosti o škodlivosti drog, zejména vstupní drogy marihuany, která se rozpouští a usazuje v tukových tkáních organismu, kde zůstává dlouhodobě.
V průběhu celého roku scientologové zajišťují protidrogovou výchovu, aby prostřednictvím vzdělávání snížili poptávku po drogách.
Studie zveřejněná v únoru 2014 v časopise Žurnál o léčení zneužívání návykových látek zjistila, že uživatelé kokainu přijatí k léčení drogové závislosti ve Španělsku trpí úmrtností 5,1krát vyšší než běžná populace. Dobrovolníci protidrogové prevence ze Španělské národní Scientologické církve se mobilizovali za účelem odstranění tohoto stavu.
Španělsko je hlavním evropským vstupním bodem pro kokain, který je druhou nejoblíbenější nelegální drogou v zemi. Více než 10 procent obyvatel užilo kokain alespoň jednou a droga je zvláště oblíbená u lidí ve věku 15–34 let.
Scientologická církev v Sacramentu představuje náboženským vůdcům ze Sacramenta výukový program Pravda o drogách, aby pomohla snížit množství dopravních nehod se smrtelnými a vážnými následky, způsobené zneužíváním drog.
Mezinárodní sdružení založené na víře vyzvalo náboženské vůdce, aby promluvili na mítinku na protidrogovou propagandu, jehož účelem bylo přitáhnout pozornost ke smrtelným následkům řízení pod vlivem marihuany, alkoholu a dalších drog.
Členové sdružení zastupující kongregace baptistů, muslimů, apoštolské církve, křesťanů a scientologů na výzvu odpověděli.
Dobrovolníci ze Scientologické církve a mise ve Venezuele dosáhli tisíců lidí tento měsíc ve své kampani v boji proti zneužívání drog a jeho oslabující vliv na kulturu.

Den po dni, dobrovolníci z Pravdy o drogách ze Scientologické církve a mise ve Venezuele pracují na místní úrovni k povznesení kultury v boji proti zneužívání drog.

Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, souvislost mezi zločinem a obchodem s drogami v zemích, jako je Venezuela, je nevyvratitelná. Do té míry, že v oblastech, kde se obchoduje s drogami, tam je paralelní zvýšení místní poptávky.

Scientologové jsou mobilizováni, aby zabránili této hrozbě a nevpustit ji do života a štěstí lidí v jejich zemi. Na všech úrovních společnosti, a to prostřednictvím všemožných cest a příležitostí, předávají poselství, že život je mnohem lepší, když se žije bez drog.
Zmatek a protichůdné informace o nejrozšířenější pouliční droze nahrávají marihuaně na smeč. Pravdivá informovanost o této droze je ostrým hrotem celého systému účinné protidrogové prevence.
V rámci protidrogové prevence uvedl protidrogový projekt ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU do provozu webové stránky věnované mýtům a faktům nejrozšířenější pouliční drogy na této planetě.
Jim Brewer, bývalý střední útočník NBA a člen olympijského teamu basketbalu mužů v roce 1972, vzpomíná na sportovní soutěžení na hrách v Mnichově a na směr, kterým se jeho život od té doby ubírá.

Pro Jima Brewera z Maywoodu ve státě Illinois představují olympijské hry více než jen vzrušující zážitky ze sledování špickových výkonů sportovců. Před čtyřiceti lety byl Jim Brewer členem Amerického teamu basketbalu na Mnichovské olympiádě. To, co začalo jako nejšťastnější okamžik jeho života, bylo následně zmařeno pocity marnosti a žalu.
12. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČR BEZ DROG 2014

UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT !

V České republice od roku 2002 působí Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU jako součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí. Naše sdružení se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, protože jsou cílovou věkovou skupinou na kterou je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.

Sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále také na následné sestavování a výrobu informačních a vzdělávacích materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.

Sdružení se v České republice zabývá pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).
Scientologie vám pomůže porozumět lidské mysli a chápat více jak funguje komunikace, mysl, jak zvýšit své schopnosti daleko za rámec toho co si dokážete představit. Scientologie umožnuje zbavit se nechtěných pocitů, chmur a neodbytných myšlenek, které vás mohou nepříjemně pronásledovat. Scientologie nabízí cestu k vitálnějšímu životu, otevření se komunikaci a ostatním lidem.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one